Sim Nhật Bản 10 ngày 10GB/20GB Data Tốc Độ Cao

Sim Nhật Bản 10 ngày 10GB/20GB Data Tốc Độ Cao

480.000770.000

tick icon sim du lịch 10 Ngày sử dụng
tick icon sim du lịch 10GB data tốc độ cao 4G/LTE (1GB/ngày)
tick icon sim du lịch 20GB data tốc độ cao 4G/LTE (2GB/ngày)
tick icon sim du lịch Không giới hạn Data 3G tốc độ 128kbps
tick icon sim du lịch Sim tự động kích hoạt – không cần đăng ký

Xóa