SIM 4G UAE (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập) - Gói cố định

SIM 4G UAE (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập) – Gói cố định

315.0003.088.000

tick icon sim du lịch 5 – 30 Ngày sử dụng
tick icon sim du lịch 1GB – 10GB data tốc độ cao 4G
tick icon sim du lịch Hết tốc độ cao tiếp tục sử dụng mạng với tốc độ 128Kbps
tick icon sim du lịch Sim tự động kích hoạt – không cần đăng ký

Xóa