Sim 4G Đài Loan 7 ngày 14GB/21GB data tốc độ cao

Sim 4G Đài Loan 7 ngày 14GB/21GB data tốc độ cao

300.000370.000

tick icon sim du lịch 7 Ngày sử dụng
tick icon sim du lịch 14GB data tốc độ cao 4G/LTE, chia 2GB/ngày
tick icon sim du lịch 21GB data tốc độ cao 4G/LITE, chia 3GB/ngày
tick icon sim du lịch Không giới hạn tốc độ 128Kbps

Xóa