Sim Đi Du Lịch Hàn Quốc 15 ngày 15GB/30GB Data tốc độ cao

Sim Đi Du Lịch Hàn Quốc 15 ngày 15GB/30GB Data tốc độ cao

428.000936.000

tick icon sim du lịch 15 Ngày sử dụng
tick icon sim du lịch 15GB data tốc độ cao 4G/LTE (1GB/ngày)
tick icon sim du lịch 30GB data tốc độ cao 4G/LTE (2GB/ngày)
tick icon sim du lịch Không giới hạn Data tốc độ 128kbps
tick icon sim du lịch Sim tự động kích hoạt – không cần đăng ký

Xóa