Sim 5 nước Đông Nam Á 5 - 6 ngày 5GB/6GB/10GB data tốc độ cao

Sim 5 nước Đông Nam Á 5 – 6 ngày 5GB/6GB/10GB data tốc độ cao

205.000255.000

tick icon sim du lịch 5 Ngày sử dụng
tick icon sim du lịch 5GB data tốc độ cao 4G/LTE, chia 1GB/ngày
tick icon sim du lịch 10GB data tốc độ cao 4G/LITE, chia 2GB/ngày
tick icon sim du lịch Không giới hạn tốc độ 128Kbps

Xóa