Sim data Đài Loan 5 ngày 10GB/15GB data tốc độ cao

Sim data Đài Loan 5 ngày 10GB/15GB data tốc độ cao

220.000228.000

tick icon sim du lịch 5 Ngày sử dụng
tick icon sim du lịch 10GB data tốc độ cao 4G/LTE, chia 2GB/ngày
tick icon sim du lịch 15GB data tốc độ cao 4G/LITE, chia 3GB/ngày
tick icon sim du lịch Không giới hạn tốc độ 128Kbps

Xóa