Sim Đài Loan 15 ngày 2GB/3GB/ngày data tốc độ cao

Sim Đài Loan 15 ngày 2GB/3GB/ngày data tốc độ cao

594.000755.000

tick icon sim du lịch 15 Ngày sử dụng
tick icon sim du lịch 30GB data tốc độ cao 4G/LTE, chia 2GB/ngày
tick icon sim du lịch 45GB data tốc độ cao 4G/LITE, chia 3GB/ngày
tick icon sim du lịch Không giới hạn tốc độ 128Kbps

Xóa