Sim Úc và New Zealand - Gói cố định

Sim Úc và New Zealand – Gói cố định

453.0001.410.000

tick icon sim du lịch 10 – 30 Ngày sử dụng
tick icon sim du lịch 5 – 20GB data tốc độ cao 4G
tick icon sim du lịch Hết tốc độ cao tiếp tục sử dụng mạng với tốc độ 128Kbps
tick icon sim du lịch Sim tự động kích hoạt – không cần đăng ký

Xóa