Sim 4G Châu Âu 40 Nước Sử Dụng 7/30 Ngày Data Tốc Độ Cao

Sim 4G Châu Âu 40 nước sử dụng 7 ngày 7GB/14GB Data tốc độ cao

430.000510.000

tick icon sim du lịch 7 Ngày sử dụng
tick icon sim du lịch 7GB data tốc độ cao 4G/LTE (1GB/ngày)
tick icon sim du lịch 14GB data tốc độ cao 4G/LTE (2GB/ngày)
tick icon sim du lịch Không giới hạn Data tốc độ 128kbps
tick icon sim du lịch 40 nước châu Âu

Xóa