Sim Châu Âu 40 nước sử dụng 10 ngày 10GB/20GB Data tốc độ cao

Sim Châu Âu 40 nước sử dụng 10 ngày 10GB/20GB Data tốc độ cao

490.000600.000

tick icon sim du lịch 10 Ngày sử dụng
tick icon sim du lịch 10GB data tốc độ cao 4G/LTE (1GB/ngày)
tick icon sim du lịch 20GB data tốc độ cao 4G/LTE (2GB/ngày)
tick icon sim du lịch Không giới hạn Data tốc độ 128kbps
tick icon sim du lịch 40 nước châu Âu

Xóa