eSim data châu Âu 45 nước 14 ngày có nghe gọi

eSim data châu Âu 45 nước 14 ngày có nghe gọi

800.0001.525.000

tick icon sim du lịch 14 Ngày sử dụng
tick icon sim du lịch 8GB – 20GB data tốc độ cao 4G, 30 và 120 phút gọi thoại
tick icon sim du lịch Không cần đăng ký với nhà mạng, quét mã QR và sử dụng
tick icon sim du lịch Có hỗ trợ hotspot

Xóa