esim Châu Á - Trung Tâm Sim Quốc Tế - Sim Du Lịch

eSIM Châu Á là một loại sim điện tử, thay thế các loại sim nhựa, sim vật lý thông thường. eSIM được hàn trực tiếp vào bảng mạch của thiết bị từ khi sản xuất. Khi bạn mua một chiếc eSIM kèm gói cước, thực ra là bạn đang mua một Sim Profile, theo ngôn ngữ chuyên ngành, để gắn vào eSIM có sẵn trên thiết bị. eSIM vẫn có các thông tin/gói cước giống với sim vật lý, chỉ khác nhau về hình thức cung cấp cho khách hàng: thay vì đưa một chiếc thẻ sim nhựa, thì Intersim sẽ gửi cho bạn một mã QR (dạng ảnh).